Vlastní výrobní program

Dlouhodobým vývojem a průběžnou úpravou receptury dle požadavků zákazníků jsme vyvinuli cementopopílkovou a cementojílovou směs vhodnou k injektáži, která je vhodná hlavně pro výplně kaveren, opravy podzemních kolektorů, zpevnění propustných a zvodnělých štěrkových a horninových vrstev, situovaných za rubem ostění kanalizačních stok. Konzoliduje okolí kanalizačních stok, tunelů, kolektorů, kleneb, viaduktů apod. Podle různých specifikací jsme do konce roku 2017 vyráběli 3 typy.

Vzhledem ke zvyšujícím se požadavkům a zpřísňujícím se normám na parametry výrobků, jsme v roce 2018 upravili parametry na pevnost v tlaku a v ohybu a uvedli na trh dvě nové směsy s označením Malpex.

Mezi naše největší zákazníky patří například společnosti Metrostav a.s. nebo Čermák a Hrachovec a.s.

Potřebné technické informace najdete v přiložených protokolech:

Zakázkový výrobní program

Pro naše zákazníky vyrábíme a mícháme směsi dle dodaných receptur. Zákazník si může dodat i vlastní surovinu a to v pytlích, big bagu, volně loženou a nebo v pevných obalech. Jsme vybaveni na míchání suchých směsí. Ve 3 stupňovém řízení zná celý recept pouze jednatel společnosti. Tím můžeme garantovat bezpečnost vámi poskytnutých údajů.

Mezi naše zákazníky patří například HBS Prefa a.s. nebo AQUA obnova staveb s.r.o.

Speciální program

Zákazník si může rezervovat část kapacity výrobní linky pro svojí potřebu nebo použít její část pro doplnění svého výrobního programu.

Takovým klientem je například Vápenka Čertovy schody a.s., pro kterého pytlujeme část mletého vápence do pytlů.