Velká míchací linka

Doprava suroviny ze sila šnekovým, nebo pásovým dopravníkem přes váhu do míchacího bubnu. Kapacita na jedno zamíchání je 0,5 tuny. Hotová směs je dopravena do pytlovačky šnekovým dopravníkem. Vhodné na plnění do pytlů s ventilkem.

Malá míchací linka

Doprava suroviny probíhá ručně do násypky a šnekovým dopravníkem do míchacího bubnu. Kapacita na jedno zamíchání je 0,5 tuny. Hotová směs se rovnou plní do otevřených pytlů, které se zašívají provázkem.

Linka bazenové stěrky

Doprava suroviny probíhá ručně do násypky a šnekovým dopravníkem do míchacího bubnu. Kapacita na jedno zamíchání je 1 tuna. Hotová směs je dopravena do pytlovačky šnekovým dopravníkem. Vhodné na plnění do pytlů s ventilkem.

Pytlovací stroj

Dvoukomorové pytlovací zařízení s automatickou váhou plnění. Doprava směsí probíhá šnekovým dopravníkem odděleně do každé komory. Kapacita pytlovačky je 2–3 tuny za hodinu, dle struktury suroviny. Vhodné pro pytle s ventilkem, nebo big bag.

Balička

Hotové výrobky se zabalí fólií na kruhové baličce. Hmotnost palety max. 1,4 tuny do výšky 1,6 m.

Skladové silo

Kapacita sila 1x 30 tun, 3x 16 tun, 2x 20 tun. Plnění sila tlakem zespoda. Doprava suroviny do výroby je šnekovým a nebo pásovým dopravníkem.